ไครทีเรียน เอเชีย มีความเชี่ยวชาญใน การให้บริการสรรหา และ ค้นหาผู้บริหาร

เราดําเนินงานในประเทศไทยและครอบคลุมถึงประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา พม่า และลาว ตั้งแต่ปี 2013 และเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนําที่ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลในประเทศไทย

การสรรหาบุคลากรตามเกณฑ์ บริการที่มุ่งเน้นหลักของเรา

เกี่ยวกับเรา

ลูกค้าของเรา

เราได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายบริษัทชั้นนำ

บทความ

ดูทั้งหมด

การทํางานที่ไครทีเรียน การสรรหาบุคลากรในเอเชีย : สัมภาษณ์ MD

Baptiste Rozotte เป็นกรรมการผู้จัดการของเราที่ Criterion Asia Recruitment และหลงใหลในอุตสาหกรรมบริษัทจัดหางานเอกชน

WHO WE ARE

Criterion Asia specializes in recruitment and executive search services. We operate in Thailand and its neighboring countries in Southeast Asia such as Singapore, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Myanmar and Laos. Criterion was founded in 2013and is rapidly growing to become one of Thailand’s leading Human Resource services firms.

ความแตกต่างระหว่างความพอดีทางวัฒนธรรมกับค่านิยมที่เหมาะสม

เมื่อ บริษัท ต้องการขยายทีมของพวกเขาสิ่งแรก (หลังจากทักษะการทํางานแน่นอน) เราได้ยินว่าพวกเขากําลังมองหาคือ "ความเหมาะสมทางวัฒนธรรม บางครั้งความรู้สึกเดียวกันนี้แสดงเป็น "ค่าพอดี"

Key Communication Skills for Job Seekers

Your communication skills play a pivotal role in helping you stand out and land that coveted position

What would you do if you didn’t have a matching candidate?

As an interviewer, you may sometimes find yourself in the situation where you don't have a matching candidate for the job. This can be frustrating, especially if you've invested a lot of time and effort into the hiring process.

The First Step to Find a New Career

Are you feeling stuck in your current career? Do you want to find a new job that is more fulfilling and challenging?

5 Warning Signs You Need a New Job

If you're feeling unhappy or unfulfilled in your current job, it's important to pay attention to the signs. Sometimes, it's time to move on and find a new opportunity.

How to Be Successful in Recruitment

Recruitment is the process of finding and hiring the right people for a job. It can be a challenging but rewarding career.

How to Make a Job Offer

Making a job offer is an important step in the hiring process. It is a chance to formalize the candidate's employment and to get them excited about joining your team.

How to Start Your New Job on the Right Foot

Starting a new job can be exciting and daunting at the same time. You want to make a good impression and show your new employer that you are a valuable asset to the team.

ทีมของเรา

ทีมของเรา

คำถามที่ถามบ่อย

1

วิธีการเขียน CV ที่ดี?

2

เตรียมตัวอย่างไรสําหรับการสัมภาษณ์งาน?

3

ทําไมต้องเลือก Criterion Asia เป็นบริษัทจัดหางานของคุณ?

4

เรามีวิธีคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้กับลูกค้าได้อย่างไร

5

จะเป็นที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากรที่ประสบความสําเร็จได้อย่างไร?

6

ทําไมต้องทํางานให้กับ Criterion Asia?

วิธีการเขียน CV ที่ดี?

CV ไม่ควรยาวเกิน 4 หน้า 

เน้นความสําเร็จที่สําคัญของคุณและปรับแต่ง CV สําหรับตําแหน่งที่คุณสมัคร

เตรียมตัวอย่างไรสําหรับการสัมภาษณ์งาน?

มาถึงอย่างน้อย 30 นาทีก่อนการสัมภาษณ์ 

แต่งตัวมืออาชีพของ ศึกษาเกี่ยวกับตําแหน่งงานและข้อมูลบริษัท  

เตรียมคําถามที่คุณต้องการถามผู้สัมภาษณ์ของคุณ

หมายเหตุ: "การสัมภาษณ์ทุกครั้งแตกต่างกัน ติดต่อที่ปรึกษาที่ Criterion Asia Recruitment เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับงาน"    

ทําไมต้องเลือก Criterion Asia เป็นบริษัทจัดหางานของคุณ?

 คุณจะได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่คุณคาดหวังทั้ง hard skills และ soft skills

เรามีวิธีคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้กับลูกค้าได้อย่างไร

เราสรรหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติด้วยการสัมภาษณ์ Face to face กับผู้สมัครและใช้ Personality Assessment tools ในการประเมิน soft skills ของผู้สมัคร

จะเป็นที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากรที่ประสบความสําเร็จได้อย่างไร?

เราเป็นธุรกิจตามความสัมพันธ์ การประชุมและทําความเข้าใจความคาดหวังของผู้สมัครและลูกค้าเป็นหัวใจหลักของสิ่งที่เราทํา   

ทําไมต้องทํางานให้กับ Criterion Asia?

การทํางานกับสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและวัฒนธรรมครอบครัว เราให้การสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกับทีม

คำถามที่ถามบ่อย

1 วิธีการเขียน CV ที่ดี?

วิธีการเขียน CV ที่ดี?

CV ไม่ควรยาวเกิน 4 หน้า 

เน้นความสําเร็จที่สําคัญของคุณและปรับแต่ง CV สําหรับตําแหน่งที่คุณสมัคร

2 เตรียมตัวอย่างไรสําหรับการสัมภาษณ์งาน?

เตรียมตัวอย่างไรสําหรับการสัมภาษณ์งาน?

มาถึงอย่างน้อย 30 นาทีก่อนการสัมภาษณ์ 

แต่งตัวมืออาชีพของ ศึกษาเกี่ยวกับตําแหน่งงานและข้อมูลบริษัท  

เตรียมคําถามที่คุณต้องการถามผู้สัมภาษณ์ของคุณ

หมายเหตุ: "การสัมภาษณ์ทุกครั้งแตกต่างกัน ติดต่อที่ปรึกษาที่ Criterion Asia Recruitment เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับงาน"    

3 ทําไมต้องเลือก Criterion Asia เป็นบริษัทจัดหางานของคุณ?

ทําไมต้องเลือก Criterion Asia เป็นบริษัทจัดหางานของคุณ?

 คุณจะได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่คุณคาดหวังทั้ง hard skills และ soft skills

4 เรามีวิธีคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้กับลูกค้าได้อย่างไร

เรามีวิธีคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้กับลูกค้าได้อย่างไร

เราสรรหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติด้วยการสัมภาษณ์ Face to face กับผู้สมัครและใช้ Personality Assessment tools ในการประเมิน soft skills ของผู้สมัคร

5 จะเป็นที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากรที่ประสบความสําเร็จได้อย่างไร?

จะเป็นที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากรที่ประสบความสําเร็จได้อย่างไร?

เราเป็นธุรกิจตามความสัมพันธ์ การประชุมและทําความเข้าใจความคาดหวังของผู้สมัครและลูกค้าเป็นหัวใจหลักของสิ่งที่เราทํา   

6 ทําไมต้องทํางานให้กับ Criterion Asia?

ทําไมต้องทํางานให้กับ Criterion Asia?

การทํางานกับสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและวัฒนธรรมครอบครัว เราให้การสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกับทีม