Criterion Asia เชี่ยวชาญในการสรรหาบุคลากร & บริการค้นหาผู้บริหาร

ไครทีเรียน เอเชีย เป็นบริษัทจัดหางานชั้นนําของประเทศไทย เรามุ่งเน้นตําแหน่งผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูง
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรามีความเชี่ยวชาญในการสรรหาและบริการค้นหาผู้บริหาร เราเชื่อมั่นใน"คุณภาพไม่ใช่ปริมาณ"

เราจะจัดหาผู้สมัคร ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับคุณ ได้อย่างไร?

1. เราสรรหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติด้วยการสัมภาษณ์ Face to face กับผู้สมัคร
2.เราใช้ Personality Assessment tools ในการประเมิน soft skills ของผู้สมัคร

 

ไครทีเรียน เอเชีย

ทีมงาน ของเรา

1 ผู้บริหารระดับสูง
2 คณะผู้บริหาร
3 ทีมที่ปรึกษา

Join Criterion Family

เรามองหารีครูทเตอร์ที่มีประสบการณ์และเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มาจากอุตสาหกรรมเฉพาะ เรามุ่งมั่นที่จะให้สภาพแวดล้อมระบบและความช่วยเหลือแก่พนักงานของเราเพื่อสนับสนุนและช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพ เราส่งเสริมการทํางานเป็นทีมในสภาพแวดล้อมการทํางานที่เป็นมิตรและยืดหยุ่นและให้รางวัลแก่พนักงานของเราด้วยแรงจูงใจที่น่าสนใจเพื่อกระตุ้นพวกเขา

ส่งโปรไฟล์

Life at Criterion

Niramon Deepradit
“Upskilling  with the Expert Recruitment”

ธัญญาพัฒน์ ทองธิพญา
"ชีวิตในฐานะแม่ ฉันสนุกกับการทํางานที่ Criterion Asia มาก เพราะฉันสามารถจัดการความสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางานได้ ทั้งสองอย่างมีความสําคัญต่อฉันไม่ควรละเลย"

Thassamon Kaewudon
“Intelligence is the ability to adapt to change”

คำถามที่ถามบ่อย

1

วิธีการเขียน CV ที่ดี?

2

เตรียมตัวอย่างไรสําหรับการสัมภาษณ์งาน?

3

ทําไมต้องเลือก Criterion Asia เป็นบริษัทจัดหางานของคุณ?

4

เรามีวิธีคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้กับลูกค้าได้อย่างไร

5

จะเป็นที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากรที่ประสบความสําเร็จได้อย่างไร?

6

ทําไมต้องทํางานให้กับ Criterion Asia?

วิธีการเขียน CV ที่ดี?

CV ไม่ควรยาวเกิน 4 หน้า 

เน้นความสําเร็จที่สําคัญของคุณและปรับแต่ง CV สําหรับตําแหน่งที่คุณสมัคร

เตรียมตัวอย่างไรสําหรับการสัมภาษณ์งาน?

มาถึงอย่างน้อย 30 นาทีก่อนการสัมภาษณ์ 

แต่งตัวมืออาชีพของ ศึกษาเกี่ยวกับตําแหน่งงานและข้อมูลบริษัท  

เตรียมคําถามที่คุณต้องการถามผู้สัมภาษณ์ของคุณ

หมายเหตุ: "การสัมภาษณ์ทุกครั้งแตกต่างกัน ติดต่อที่ปรึกษาที่ Criterion Asia Recruitment เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับงาน"    

ทําไมต้องเลือก Criterion Asia เป็นบริษัทจัดหางานของคุณ?

 คุณจะได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่คุณคาดหวังทั้ง hard skills และ soft skills

เรามีวิธีคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้กับลูกค้าได้อย่างไร

เราสรรหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติด้วยการสัมภาษณ์ Face to face กับผู้สมัครและใช้ Personality Assessment tools ในการประเมิน soft skills ของผู้สมัคร

จะเป็นที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากรที่ประสบความสําเร็จได้อย่างไร?

เราเป็นธุรกิจตามความสัมพันธ์ การประชุมและทําความเข้าใจความคาดหวังของผู้สมัครและลูกค้าเป็นหัวใจหลักของสิ่งที่เราทํา   

ทําไมต้องทํางานให้กับ Criterion Asia?

การทํางานกับสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและวัฒนธรรมครอบครัว เราให้การสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกับทีม

คำถามที่ถามบ่อย

1 วิธีการเขียน CV ที่ดี?

วิธีการเขียน CV ที่ดี?

CV ไม่ควรยาวเกิน 4 หน้า 

เน้นความสําเร็จที่สําคัญของคุณและปรับแต่ง CV สําหรับตําแหน่งที่คุณสมัคร

2 เตรียมตัวอย่างไรสําหรับการสัมภาษณ์งาน?

เตรียมตัวอย่างไรสําหรับการสัมภาษณ์งาน?

มาถึงอย่างน้อย 30 นาทีก่อนการสัมภาษณ์ 

แต่งตัวมืออาชีพของ ศึกษาเกี่ยวกับตําแหน่งงานและข้อมูลบริษัท  

เตรียมคําถามที่คุณต้องการถามผู้สัมภาษณ์ของคุณ

หมายเหตุ: "การสัมภาษณ์ทุกครั้งแตกต่างกัน ติดต่อที่ปรึกษาที่ Criterion Asia Recruitment เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับงาน"    

3 ทําไมต้องเลือก Criterion Asia เป็นบริษัทจัดหางานของคุณ?

ทําไมต้องเลือก Criterion Asia เป็นบริษัทจัดหางานของคุณ?

 คุณจะได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่คุณคาดหวังทั้ง hard skills และ soft skills

4 เรามีวิธีคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้กับลูกค้าได้อย่างไร

เรามีวิธีคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้กับลูกค้าได้อย่างไร

เราสรรหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติด้วยการสัมภาษณ์ Face to face กับผู้สมัครและใช้ Personality Assessment tools ในการประเมิน soft skills ของผู้สมัคร

5 จะเป็นที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากรที่ประสบความสําเร็จได้อย่างไร?

จะเป็นที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากรที่ประสบความสําเร็จได้อย่างไร?

เราเป็นธุรกิจตามความสัมพันธ์ การประชุมและทําความเข้าใจความคาดหวังของผู้สมัครและลูกค้าเป็นหัวใจหลักของสิ่งที่เราทํา   

6 ทําไมต้องทํางานให้กับ Criterion Asia?

ทําไมต้องทํางานให้กับ Criterion Asia?

การทํางานกับสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและวัฒนธรรมครอบครัว เราให้การสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกับทีม