กนิษฐา รุ่งเรือง (อัญมณี)

กนิษฐา รุ่งเรือง

กนิษฐา รุ่งเรือง (อัญมณี)

Recruitment Consultant
  • 02 2586 790

ประสบการณ์การทํางานมากกว่าสามปีในด้านผู้ประสานงานด้านทรัพยากรบุคคลนักวิจัยและที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากร ฉันทํางานในอุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องจักรอุตสาหกรรม FMCG และอสังหาริมทรัพย์ พื้นที่ประสบการณ์การสรรหาบุคลากรของฉันคือการเงินและการบัญชีการขายและการตลาดและตอนนี้ฉันกําลังพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นนายหน้าด้านไอทีและดิจิทัล

การศึกษา:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) สาขาวิชา: จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ย้อนกลับ