ติดต่อเรา

รับโปรไฟล์ส่งคําถาม

สอบถามข้อมูล


  • -หรือ-

ผู้สมัคร

เชื่อมต่อกับ  • -หรือ-

ติดต่อเรา

บริษัทจัดหางาน ไครทีเรียน เอเชีย (ประเทศไทย)

เลขที่ 725 อาคารเอส-เมโทร ชั้น 10 ห้อง 1004
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ดูแผนที่