ฐิวริญณ์ ตันตระสุวรรณ

ฐิวริญณ์ ตันตระสุวรรณ

Recruitment Consultant
  • 02 2586 790

ทิวารินทร์ (เปา) ได้เข้าร่วมไครทีเรียนในฐานะที่ปรึกษาการสรรหาบุคลากร เธอมีประสบการณ์ 14 ปีในด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรกับ บริษัท ทั้งไทยและบริษัทมัลติ - อินเตอร์เนชั่นแนล เปาเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมยานยนต์, สินค้าอุปโภคบริโภคที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว & อุตสาหกรรมค้าปลีก, อุตสาหกรรมการค้า พื้นที่การปฏิบัติของเธออยู่ในทรัพยากรบุคคลซัพพลายเชนไอทีการขายและการตลาดและระดับผู้บริหารระดับสูง

การศึกษา:
ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ย้อนกลับ