ทัศน์มน แก้วอุดร

ทัศน์มน แก้วอุดร

ทัศน์มน แก้วอุดร

Senior Recruitment Consultant
  • 02 2586 790

คุณทัศน์มน ร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่ง Senior Recruitment Consultant - Sales & Marketing มีประสบการณ์ทำงานในด้าน Recruitment มากกว่า 13 ปี หวานมีความเชี่ยวชาญใน Automotive, Fast Moving Goods & Retail และ Property & Real Estate.

การศึกษา:
ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ย้อนกลับ